Annual Report 2017


Download PDF (in Dutch) »

Decisions made by the Board of the LSBR are published in the annual report (in Dutch).
Since January 2018 Board decisions will also be published (in Dutch) on the website.

• Het bestuur heeft in december 2017 besloten de volgende nieuwe leden voor de Wetenschappelijke Adviesraad te benoemen: Mw. Prof. Dr. K. (Katrin) Ottersbach (Edinburgh), Prof. Dr. F.W.G. (Frank) Leebeek (Erasmus MC) en Prof. Dr. R.E.M. (René) Toes (LUMC).

• Het bestuur besluit op 12 februari 2018 om het advies van de Adviesraad over te nemen en de financiering van het fellowshipproject 1438F (Dr. M. Hazenberg – AMC/UvA) te continueren.

• Het bestuur besluit op 12 februari 2018 één van de deel-aanbevelingen (vergroten van bestuurlijke transparantie) van de auditcommissie per direct in te vullen door besluiten van het bestuur te publiceren op de website.

• Het bestuur besluit op 12 februari 2018 de opdracht voor de jaarrekening van de LSBR over 2018 aan de accountant Londen & Van Holland te geven.

• De secretaris van het bestuur, de heer Ruiter, aanvaardt met plezier de tweede zittingstermijn in het LSBR bestuur.